Java Framework

Bu bölümde IoC prensibinin ne olduğundan ve Spring ile olan ilişkisinden bahsedeceğim. Inversion of Control’de, bir programın akışının programcıdan alınıp başka aktörlere devredilmesi amaçlanır. Spring Framework bu aktörlerden birisidir. Böylece loose-coupling (gevşek bağlama) sağlanarak kodun esnekliği ve modülerliği artar.

loose-coupling: Bir nesne yaratılırken yaratılan bu nesnenin sınıflara veya başka bileşenlere olan bağımlılığının en aza indirgenmesidir.

Inversion of Control farklı yöntemlerle uygulanabilen genel bir konsepttir. Dependency Injection IoC konseptinin sadece somut bir örneğidir.


Java Framework

GNU/Linux ekosistemini tanımak adına çalışmalarımı Oracle VM VirtualBox - Ubuntu 20.04 dağıtımı üzerinden yürütüyorum. Bu ay başında Raspberry Pi 400 tanıtıldı ve ülkemizde de satışa sunulur sunulmaz alıp, eğitime bu küçük bilgisayardan devam etmeyi düşünüyorum. $100'lık bir bilgisayarınızın olduğunu hayal edin ancak TL’ye çevirince tadınız kaçabilir. Amacınız Linux’ü daha iyi deneyimlemek ise bu gerçekten güzel bir fırsat çünkü kullananlar bilir, sanal makine üzerinde çalışmak insanı bazen çileden çıkartabiliyor. Bu arada eğitimde Linux’ten farklı olarak Windows işletim sisteminde de gerçekleştirilmesi gereken ayarlamalara yer vereceğim, sonuçta ben de halen bir Windows kullanıcısıyım. “GNU mu o da ne?” diyen arkadaşlar için çok da…


Java Framework

Herkese merhaba, yakın bir süre önce Spring öğrenmeye başladım ve konuları yazarak çalışıyordum. Bu süre zarfında Medium platformunda daha önceden Spring için yazılmış kapsamlı (olmasa da olur) bir Türkçe eğitim serisi var mı diye küçük bir araştırma yaptım. Tahmin ettiğim gibi yok! Java dünyasında Türkçe doküman bulmak zaten güç ama yine de bir umut, burayı da kurcalamak istedim. Spring ve Spring Boot hakkında spesifik güzel yazılar mevcut ancak genelde güncel konular veya örnek kullanımlar hakkında, temel konulardan oluşan bir seri ise henüz yok. Medium Türkçe’nin 2014 yılında yayın hayatına başladığını düşünürsek bu durum normal karşılanabilir fakat şunu da fark ettim…


Java Platform

Herkese merhaba, buralarda yeniyim Medium’u keşfedeli yaklaşık iki sene oldu ancak sadece bir konu hakkında (Bu genellikle yazılım sektörü hakkında olur.) araştırma yapmak için kullanıyordum; bu süre zarfında önceki yıllara nazaran büyük yol katedilmiş olmasına rağmen, halen yazılım dünyasında spesifik ve temel konular hakkında yazılmış yeterince Türkçe kaynağın var olduğunu düşünmüyorum.

Bu durumun İngilizce öğrenimini teşfik edici bir yanı var sektör bunu gerekli kılıyor fakat benim gibi yazılıma yeni giriş yapan geleceğin developer’ları için işler çevirilerle yürümüyor konunun temelini iyi atmak gerekiyor. Dil bilgisi bu evreden sonra detaylar için önem arz ediyor. Ben de öğrendiğim yeni bilgileri bu platformda yazmaya…

Barış Dalyan Emre

Pamukkale University, CENG | Java

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store